Nghiện ma túy, cướp giật 250 triệu đồng của người đi đường

14/0,489