[Nghiên cứu] Người không uống bia rượu có nguy cơ chết sớm hơn người uống điều độ