Nghịch súng khiến bạn tử vong, thiếu niên 14 tuổi tự sát