Nghịch súng hơi, bé trai 19 tháng tuổi bị đạn bi bắn vào ngực