Nghi vấn 'quỹ đen' ở Cục Đường thủy: Buổi chia chác tiền tỉ