Nghi vấn người đàn ông cố tình để xe container chèn tử vong?