Nghi phạm sát hại bé 8 tuổi ở Vĩnh Phúc là người thế nào?