Nghi phạm bắn chủ quán cà phê ở Đồng Hới là người đi đòi nợ thuê