Nghi bị “khủng bố” bằng mìn, một phụ nữ bị thương nặng