Nghi án cô gái bị "giam lỏng" 3 ngày trong nhà nghỉ