Nghẹn ngào với lời tâm sự của diễn viên cao tuổi trong bộ ảnh lò gốm hở hang