Nghe thầy pháp nhúng tay vào axit để... "bất bại", 7 người bỏng nặng

18/0,288