Nghệ An: Xe container đang chạy bỗng phát nổ rồi bốc cháy dữ dội