Nghệ An: Rơi từ tầng 10 tòa nhà, người phụ nữ tử vong tại chỗ

12/0,349