Nghệ An giải thích về xe tiền tỷ doanh nghiệp tặng