Nghệ An: Đánh hàng xóm nhập viện, người đàn ông bỗng tử vong bất thường