Nghệ An: Bắt được cá nặng 8kg, nghi sủ vàng quý hiếm