Ngây ngất siêu xe điện E1 Elasticycle dành cho 'siêu anh hùng'