Ngày mai, Quốc hội bước vào phiên làm việc 'nóng' nhất kỳ họp