Ngày mai (1/8), TP.HCM bắt đầu thu phí ô tô dưới lòng đường

12/1,271