Ngày đầu năm, cô gái bị nhóm thanh niên lôi kéo giữa đường đến tụt cả váy để bắt về làm vợ