Ngập sâu gần 1 mét, người dân vùng biên giới Kon Tum gặp khó trong đi lại