Ngàn người vỡ òa hạnh phúc ngày đôi bờ sông Thu Bồn nối nhịp cầu Giao Thủy

12/0,596