Ngán ngẩm cảnh vợ kỳ kèo đòi tiền, anh chồng chụp ảnh giả chết