Ngăn chặn kế hoạch giết 7 người của kẻ có nhiều tiền án