Ngân 98 thích khoe thân sexy, người yêu Lương Bằng Quang có ái ngại?