Ngắm xế độ như 'sắt vụn' giá 27,27 tỷ đồng đắt nhất hành tinh