Ngắm siêu bò Aventador LP700-4 của đại gia ngành Y khoe sắc trên phố Sài Gòn