Ngắm bộ bàn ghế 'vua gỗ' giá gần 2,5 tỷ đồng, đại gia hỏi mua không được