Ngã từ trên cao xuống, công nhân bị 2 thanh sắt đâm xuyên người