Ngã từ tầng 17 xuống đất, bé gái vẫn đứng dậy đi lại bình thường