Nga nhắm bán tàu hộ vệ trang bị tên lửa Kalibr cho Việt Nam

12/0,645