Nếu đang nấu trứng, chị em hãy tránh xa 6 lỗi sai phổ biến này