Nắp bia Budweiser và Beck's Ice phồng rộp, bở, mủn: Do ron nhựa 'hút' oxy

12/2,035