Nâng đầu xe đưa thi thể nam thanh niên kẹt chặt dưới gầm xe container ra ngoài