[Clip] Nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh: Cho Tây Nguyên khởi sắc