Nam thanh niên tự đâm vào đuôi xe tải ngã ra đường, người dân cẩn thận mang chiếu ra đắp dù vẫn sống

21/0,349