Nam thanh niên táo tợn dùng búa đập tủ trộm tiệm vàng ở Quảng Nam