Nam thanh niên quỳ gối chết bí ẩn trước tiệm thuốc tây của bạn gái