Nam thanh niên nghi "ngáo đá" tự đâm vào bụng, sổ ruột ra ngoài

12/0,307