Nam thanh niên hoảng hồn vì mất hơn 19 triệu sau cắt bao quy đầu ở phòng khám tư