Nam thanh niên đứng ngoài đường rồi cầm búa đập vào đầu chảy máu