Nam thanh niên điều khiển xe bằng chân, vừa lái xe vừa múa cả đoạn đường dài