Nam thanh niên Đắk Lắk dọa nổ bình gas, giết bạn gái để níu kéo tình cảm