Nam thanh niên cầm dao dọa giết 2 cô gái lúc rạng sáng để cướp đồ