Nam thanh niên bị tàu hỏa tông chết sau khi tự tử bất thành