Nam thanh niên bật khóc khi chủ quán trả lại 200 triệu đồng bỏ quên