Nam sinh giết người vì bị uy hiếp quan hệ tình dục đồng tính