Nam sinh ĐH Tôn Đức Thắng tặng Thủ tướng Canada tranh siêu đẹp