Nam sinh cứu cô giáo bị lật thuyền được tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm